Pravidlo Sunny 16 a expozičný trojuholník

Mnoho fotoaparátov na film je kompletne manuálnych a mechanických bez expozimetra. Zo začiatku môže byť nastavovanie potrebných hodnôt, či pochopenie nastavenia trošku náročnejšie. Pamätám si, že keď som ja začínal fotiť, úplne som nerozumel tomu, čo robím. Vedel som len jedno. Ihlica expozimetra v hľadáčiku nesmie byť ani hore ani dole. Musí byť v strede. Úsmevné, však? Fotky boli v poriadku a technicky správne, no neboli vôbec zaujímavé. Neboli také aké som chcel.

Až neskôr som pochopil aké dôležité je naučiť sa „čítať“ svetlo. Vzťah medzi clonou, rýchlosťou uzávierky a ISO. To ako sa navzájom ovplyvňujú, ba čo viac, ako ovplyvňujú výsledný záber. Dnešný článok preto venujem niečomu, čo tu malo byť už dlho. Povieme si o jednom veľkom pomocníkovi, ktorý ťa naučí viac vnímať svetlo pri fotografovaní. Je ním pravidlo Sunny 16!

Prečo je to dôležité?

Naučiť sa vnímať svetlo je veľmi užitočné. Okrem toho, že je to oslobodzujúci pocit, umožňuje ti viac sa zamýšľať nad výsledným záberom a nad tým, ako daný objekt „cvakneš“. Keď fotíme, maľujeme svetlom a tak je dobré tráviť nejaký čas premýšľaním nielen o tom, čo odfotíš, ale aj koľko svetla použiješ. Premýšľať o kvalite záberu ako takom. To nám určite pomôže zlepšiť naše zručnosti a byť lepšími fotografmi. 🙂

Expozičný trojuholník

Najprv si však zadefinujeme niekoľko základných pojmov. Vieš čo je to expozícia? ~ Ak by som to veľmi zjednodušil, tak expozícia je miera osvetlenia filmu. Expozíciu ovplyvňujú tri elementy. Sú to tri premenné, medzi ktorými je blízky vzťah, navzájom sa ovplyvňujú a tvoria pravidlo Sunny 16.

Je nimi (1) clona, (2) rýchlosť uzávierky a (3) ISO. Vzťah medzi týmito troma premennými voláme expozičný trojuholník. Poznanie expozičného trojuholníka a vzťahu medzi clonou, rýchlosťou uzávierky a ISO je rozhodujúce pre získanie technicky správnych fotografií a kontrolu kompozície. Každá z týchto troch premenných sa musí nastaviť, aby bol dosiahnutý želaný výsledok. Nedefinujú len expozíciu, ale zároveň aj to ako bude výsledná fotografia vyzerať. Preto, poznať a ovládať ich je nevyhnutné.

  1. Clona (f). Clona je číslo, ktoré označuje aký široký alebo úzky je otvor objektívu. Čím vyššie je toto číslo, tým užší je otvor. Naopak čím nižšie je toto číslo, tým širší alebo väčší otvor je. Toto číslo tiež určuje hĺbku ostrosti.
  2. Rýchlosť uzávierky. Rýchlosť uzávierky je množstvo času, počas ktorého je uzávierka otvorená a umožňuje svetlu zasiahnuť film. Meria sa v sekundách (väčšinou v zlomkoch sekúnd), a čím väčšia je rýchlosť, tým menej svetla prechádza cez objektív.
  3. ISO. ISO alebo rýchlosť či citlivosť filmu označuje stupeň reakcie na svetlo. Čím vyššia je táto hodnota, tým citlivejší je film na svetlo.
Expozičný trojuholník - Exposure triangle

Clona

Clona je číslo, ktoré definuje aký široký alebo aký úzky je otvor clony objektívu. Širšia clona (alebo nižšie číslo f) znamená, že šošovkou prejde viac svetla, pretože otvor je väčší. Užšia clona (alebo vyššie číslo f) umožňuje množstvo svetla obmedziť a prirodzene, cez šošovku prejde menej svetla.

Otvor clony ovplyvňuje výslednú fotografiu dvoma spôsobmi. Po prvé, clona ovplyvňuje jasnosť obrazu tým, že reguluje množstvo svetla, ktoré na film dopadá. Preto objektívy so širokou škálou nastavenia clony možno použiť v rôznych svetelných podmienkach. Po druhé, clona ovplyvňuje hĺbku ostrosti. Hĺbka ostrosti je vzdialenosť medzi najbližším a najvzdialenejším bodom, ktoré sú na fotografii zaznamenané ostro. Čím bližšie k fotoaparátu je objekt, na ktorý je zaostrené, tým menšia je hĺbka ostrosti.

Clona a hĺbka ostrosti pri fotení
Ilustračný obrázok zobrazujúci hĺbku ostrosti v závislosti od clony, ktorú zvolíme. Čím vyššie číslo, tým väčšia hĺbka ostrosti.

Užšia clona (vyššie číslo f) poskytuje väčšiu hĺbku ostrosti, čo umožňuje zaostrenie väčšej plochy scény, napríklad krajinky. Širšia clona (nižšie číslo f) vytvára menšiu hĺbku ostrosti, a pomáha izolovať predmet od pozadia. Je jedným z najväčších kompozičných nástrojov, ktorý je k dispozícii, napríklad pri portréte.

Rýchlosť uzávierky

Rýchlosť uzávierky definuje to, ako dlho je uzávierka otvorená, a teda, ako dlho je film vystavený svetlu. Rýchlejšie časy uzávierky vystavia film menšiemu množstvu svetla a tým aj nižšej expozícii. Pomalšie časy uzávierky poskytujú viac času na snímanie svetla a výsledkom je vyššia expozícia.

Rýchlosť uzávierky - Shutter speed

Vyššiu rýchlosť uzávierky môžeš využiť na „zastavenie pohybu“. Či už je to otras fotoaparátu alebo objekt, ktorý sa pohybuje. Vďaka tomu môžeš zachovať ostrosť fotografie. Nižšia rýchlosť uzávierky ti naopak pomáha fotiť v zlých svetelných podmienkach. Pamätaj však, že počas toho ako je uzávierka otvorená, fotoaparát v podstate stále zaznamenáva polohu prvkov v zábere; ak sa jeden z týchto prvkov pohne, výsledkom bude často nežiaduce rozmazanie.

ISO – citlivosť filmu

Keď hovoríme o ISO, hovoríme o citlivosti filmu a toto číslo označuje stupeň reakcie na svetlo. Vyššie ISO v podstate umožňuje pracovať s menším množstvom svetla. Vyššie ISO má tiež za následok väčšiu zrnitosť filmu a v niektorých situáciách aj menej detailov. Vyššia zrnitosť je následkom väčších kryštálikov halogenidu strieborného. Pri nižších hodnotách ISO je veľkosť týchto kryštálikov menšia. Preto je fotka menej zrnitá a naopak sú  krásne vykreslené detaily.

Čo je to teda Sunny 16?

Pravidlo Sunny 16 je jednoduchým súborom pravidiel, ktoré ti pomôžu fotiť bez potreby expozimetra. Je to metóda odhadu správnej expozície bez expozimetra. Ako to funguje? V skratke:

Za slnečného dňa nastav clonu na f/16 a rýchlosť uzávierky na hodnotu zodpovedajúcu hodnote ISO.

Čo to znamená v praxi?

Uveďme si príklad. Dajme tomu, že vonku je krásne slnečno a ty sa chystáš fotiť na Kodak Gold 200. Je to krásny film, ktorý vynikajúco zachytí ten letný „vajb“. Clonu si nastavíš na f/16 a keďže film má hodnotu ISO 200, rýchlosť uzávierky nastavíš na 1/250s. Boom! „So ízy“. Takže…

  • ak fotíš na ISO 200, rýchlosť uzávierky bude 1/200s (presnejšie 1/250s)
  • ak fotíš na ISO 400, rýchlosť uzávierky bude 1/400s (presnejšie 1/500s)
  • ak fotíš na ISO 800, rýchlosť uzávierky bude 1/800s (presnejšie 1/1000s)

Ak na svojom fotoaparáte nemáš rovnaké nastavenia rýchlosti uzávierky, nemusíš sa tým trápiť. Stačí použiť najbližšiu dostupnú hodnotu nastavenia.

sunny 16 cheat sheet
Ilustračný obrázok, tzv. cheat chart Sunny 16 v rôznych svetelných podmienkach.

Možno ti však napadne, ako máš toto pravidlo aplikovať v zložitejších a nezvyčajných situáciách? Čo ak bude oblačno? Čo ak bude pršať? A čo večer? Neboj sa. Je to jednoduché. Povedzme, že fotíš na Fuji C200 poobede, slnka nie je veľmi veľa, pretože je oblačno. Ako teda využiješ Sunny 16 teraz? Ako už názov napovedá Sunny 16 platí, keď je „sunny“ teda slnečno a slnečného svetla je viac než dosť. Ak je počasie menej „sunny“, je oblačno, prší či dokonca slnko nie je vôbec vidno, hodnotu clony tomu môžeš prispôsobiť.

Podľa pravidla Sunny 16 by mala byť tvoja počiatočná expozícia f/8 na 1/200 (Fuji C200 má ISO 200). Ak máš pochybnosti, radšej preexponuj. Farebné a čiernobiele filmy majú širokú expozičnú pružnosť, a to najmä do preexponovania. Niektoré filmy znesú dvoj či štvor-násobné preexponovanie a stále poskytujú príjemný výsledok.

Záver

Sunny 16 by som ja osobne hodnotil skôr ako pomôcku než pravidlo. Jeho úlohou nie je ťa viazať, ale naopak, poskytnúť ti pomoc, štartovací bod, pomocou ktorého by si sa mal naučiť vyhodnotiť nastavenia potrebné pre úspešný záber ty sám. Nedokážeš ho aplikovať na každú situáciu, no dokážeš pochopiť ako expozičný trojuholník funguje a čo treba robiť, aby sa záber podaril.

Bez ohľadu na to, ako budeš fotiť, vedieť nastaviť správnu expozíciu z nás robí lepších fotografov. Slobodnejších a kvalitnejších. Verím, že aj tento článok bol pre teba užitočný. A ak máš akékoľvek otázky, neváhaj ich vyjadriť nižšie. 🙂

Pridaj komentár

Tento formulár je chránený službou hCaptcha a vzťahujú sa naň Zásady ochrany osobných údajov .