Čiernobiele filmy Foma

Čiernobiely film

Sicílsky rybár © Michael Djibril

Fomapan 400 Action

Spektrálna citlivosť a spôsob, akým Fomapan 400 Action reprodukuje farby, ho odlišuje od ostatných čiernobielych filmov. Má organické a pravidelné zrno, čím získava svoj unikátny vzhľad. A jeho cena ho robí aj tým najvýhodnejším.

8 min. čítania