Fotolexikón

Fotolexikón je súhrn poznatkov o fotografovaní spracovaný excyklopedickou formou.

Diaľkomer

Diaľkomer, anglicky rangefinder, je druh fotoaparátu s priezorovým hľadáčikom. Tento mechanizmus do hľadáčika vkladá dva obrazy z dvoch uhlov a zaostrovanie je zabezpečené ostriacim krúžkom na objektíve. Pomocou neho tieto dva obrazy spojíš v jeden.

Dvojoká zrkadlovka

Dvojoká zrkadlovka, nazývaná tiež nepravá zrkadlovka, je fotoaparát na film s dvoma objektívmi nad sebou, kde jeden vytvára obraz v hľadáčiku a druhý vykresľuje obraz na film.

Vývojka

Vývojka, alebo vyvolávací roztok, je vodný kúpeľ, v ktorom sa zrnká osvitnutej fotografickej vrstvy menia na kovové striebro v závislosti od expozície.