Vyvolávanie čiernobieleho filmu doma: Postup, ako na to

Vyvolávanie čiernobieleho filmu je jednou z tých najuspokojivejších techník, ktoré som sa ako fotograf naučil. V tomto článku sa spoločne budeme venovať samotnému postupu.

Zatiaľ čo digitálna fotografia je rýchla a pohodlná, fotografovanie na film si vyžaduje čas a úsilie – či už pri fotení na film alebo pri jeho spracovaní. A práve tento fyzický proces “tvorenia” rukami a vyvolávanie čiernobieleho filmu je jednou z tých najuspokojivejších techník, ktoré som sa ako fotograf naučil.

Keďže som o špecifickom vybavení potrebnom na vyvolávanie filmu už hovoril, v tomto článku série „Ako vyvolať film doma?“ sa spoločne budeme venovať samotnému postupu.

Ako pri všetkom, aj pri vyvolávaní filmu platí, že každý fotograf má svoje preferencie a spôsob, akým film vyvoláva. Preto tento článok vnímaj iba ako jednoduchý návod, ktorého cieľom je poskytnúť ti pomoc a pomôcť začať s týmto procesom.

Pozrime sa teda najprv na jednotlivé kroky. Vyvolávať budem môj obľúbený Fomapan 400 Action:

FilmFomapan 400 Action (formát 120)
VývojkaAdox Rodinal (v pomere 1:25)
UstalovačFomapan Rapid Fixer (v pomere 1:5)
Vývolávanie5:30 min. pri 20°C
Viac receptov pre Fomapan 400 Action nájdeš na Mas Dev Chart.

Príprava a riedenie fotochémie

Správna príprava fotochémie je kľúčovým faktorom úspešného vyvolania filmu. To zahrňuje vedieť (1) presné množstvo fotochémie, (2) pomer v akom je potrebné fotochémiu pripraviť, a tiež (3) teplotu akej má daný roztok byť.

Zistiť alebo skontrolovať množstvo fotochémie, ktoré na vyvolanie filmu potrebujeme pred samotným procesom vyvolávania, je možné priamo z vývojnice a môže sa líšiť v závislosti od spôsobu agitácie. Všeobecne však platí, že použitie tohto množstva roztoku zaručí, že film bude počas celého procesu vyvolávania úplne ponorený a tak vyvolaný správne.

Na druhej strane informácie o pomere a teplote závisia od vývojky a konkrétneho filmu a sú zväčša k dispozícii na technickom liste.

Malé odchýlky v pomere riedenia alebo v teploty (do ~10 %) nezvyknú mať viditeľný vplyv na výsledný negatív. Najmä na začiatku sa príliš neobávaj, ak nie je všetko na „vlas“ presne. Aj s malými odchýlkami dosiahneš veľmi prijateľné výsledky.

Príprava a riedenie negatívnej vývojky

Negatívna vývojka, či už ako koncentrovaný roztok alebo prášok, slúži na vyvolanie filmu. Prechádza fotoemulziou a v osvetlených kryštáloch halogenidov striebra redukuje ich množstvo, čo spôsobí, že film ztmavne a latentný obraz sa stane viditeľným.

Pre správnu prípravu vývojky je potrebné poznať pomer, v akom koncentrát treba riediť. Najčastejšie je tento pomer definovaný filmom, na ktorý sa fotilo, a je možné ho nájsť na vnútornej strane krabičky balenia alebo na technickom liste, ktorý je voľne dostupný na internetovej stránke výrobcu.

Mne sa najviac osvedčila stránka Massive Dev Chart, ktorá je zrejme tou najväčšou bankou vyvolávacích receptov, roztriedených podľa výrobcov filmov, vývojok a ISO hodnôt.

Nech už sa rozhodneš pre akýkoľvek zdroj receptu, vždy sa vzťahujú na konkrétnu kombináciu filmu a vývojky, s ktorou budeš pracovať. Napríklad pre Fomapan 400 Action vo formáte 120 v pomere miešania koncentrátu vývojky a vody 1:25, je vyvolávací čas 5 a pol minúty pri teplote vody 20°C.

Ak nie je uvedené inak, pri riedení vývojky sa používa bežná voda z vodovodu. Väčšina koncentrátov vývojky obsahuje zmäkčovadlo, vďaka ktorému zostávajú negatívy konzistentné aj pri rôznych stupňoch tvrdosti vody. Z tohto dôvodu použitie už zmäkčenej vody (napr. destilovanej) nemá veľký význam a zmäkčovadlo by tak mohlo mať negatívny vplyv na tvoje negatívy.

Na rozdiel od ustalovača, ktorý sa dá pripraviť aj niekoľko dní vopred, väčšina jednorazových vývojok po namiešaní postupne stráca svoju účinnosť, a preto je vhodné ju riediť predtým, ako sa ju chystáš použiť.

K dispozícii sú aj iné typy vývojok, ktoré sa môžu použiť viackrát. Tie je pred ďalším použitím potrebné buď doplniť novou vývojkou alebo predĺžiť vyvolávací čas filmu, keďže jej „sila“ sa viacnásobným používaním znižuje a vývojka sa tak „unaví“.

Príprava a riedenie ustalovača

Ustalovač je roztok, ktorý je zodpovedný za ďalší dôležitý krok – rozpustenie všetkých nevyvolaných halogenidov, vďaka čomu vznikne transparentný negatív. Podobne ako vývojka, aj ustalovač je dostupný či už ako koncentrovaný roztok alebo prášok.

Hoci je ustalovač takým kritickým krokom pri vyvolávaní filmu, práca s ním je prekvapivo o niečo jednoduchšia. Prvý rozdiel spočíva v tom, že ustalovač vydrží dlhšie a môže sa bez problémov použiť aj viackrát. Vďaka tomu si ho môžeme pripraviť vopred a použiť ho opäť, kedykoľvek vyvolávame film.

Avšak rovnako aj tu platí, že pre správnu prípravu ustalovača musíme poznať ten správny pomer roztoku. Táto informácia však v tomto prípade nie je až tak viazaná na film, ako na druh ustalovača. Nájdeme ju preto na príbalovom letáku alebo etikete.

Príprava ďalšej fotochémie

Niektorí fotografi považujú použitie prerušovača za nevyhnutné, pretože vďaka jeho aktívnym látkam efektívnejšie zastavuje vyvolávací proces a neutralizuje vývojku, ktorá sa vo vývojnici nachádza. Ja som si však osvojil postup prania negatívu vodou po prvom kroku, čo mi pomohlo dosiahnuť podobný efekt ako pri prerušovači. Preto, s výnimkou vývojky a ustalovača, zvyčajne nepotrebujem pripraviť žiadnu ďalšiu fotochémiu pred samotným vyvolávaním.

Ak sa rozhodneš použiť prerušovač, jeho riedenie a použitie sú veľmi jednoduché, a postup je podobný ako pri ustalovači — prerušovač si môžeš pripraviť vopred a môžeš ho použiť aj viackrát, kedykoľvek film vyvolávaš.

Postup vyvolávania čiernobieleho filmu

Ak rád varíš, možno poznáš výraz mise-en-place, ktorý je veľmi obľúbený najmä medzi kuchármi. Tento termín označuje metódu práce pri varení, pri ktorej si kuchár všetky ingrediencie a pomôcky, ktoré na prípravu jedla bude potrebovať, nachystá vopred.

Hoci nevarím často, túto metódu veľmi rád aplikujem pri vyvolávaní čiernobieleho filmu a pred samotným vyvolávaním si všetku fotochémiu a pomôcky prípravím vopred; v ideálnom prípade ich len použijem v správnom poradí a bez väčších komplikácií.

Je dobré, aby sa tento prístup stal tvojím zvykom. Vyvolávanie čiernobieleho filmu si tak viac užiješ a z dobrých výsledkov sa budeš viac tešiť.

Navíjanie filmu na cievku vývojnice

Bez ohľadu na formát, či už zvitkový alebo kinofilm, prvým krokom je dostať film z kanistra alebo cievky na cievku vývojnice. Avšak, keďže film je svetlocitlivý, tento proces musíme vykonať za úplnej tmy. Na tento účel môžeme použiť foto rukáv, v ktorom dokážeme bez rizika poškodenia navinúť film na cievku, ktorú potom vložíme do svetlotestnej vývojnice.

Uisti sa, že šírka cievky vývojnice je správne nastavená pre šírku filmu a potom vlož film aj s ďalšími pomôckami do fotorukávu.

Keď sa film zasekne

Pri navíjaní filmu na cievku vývojnice sa môže film zaseknúť. Toto môže byť spôsobené napríklad vyššou vlhkosťou vo fotorukáve alebo mokrou cievkou po opakovanom vyvolávaní.

V prípade vyššej vlhkosti, tá môže byť spôsobená spotenými rukami alebo teplom vnútri fotorukávu. Keďže fotoemulzia priamo reaguje na túto vlhkosť, stáva sa lepkavou, vďaka čomu sa film môže zachytiť a je náročné ho navinúť. Pri vyvolávaní niekoľkých filmov za sebou môže byť príčinou vlhkosti čerstvo umytá cievka. Akákoľvek snaha vysušiť cievku niekedy nepomôže, pretože sa drobné kvapôčky vody zachytia v drážkach cievky a zlepkajú film.

Jedným zo spôsobov, ako cievku vysušiť, je použiť sušič vlasov a teplý vzduch na cievku, aby sa vysušila. Ďalším riešením môže byť investovať do náhradnej cievky.

Ak sa film zasekne a nechce spolupracovať, nezúfaj. Niekedy pomôže cievkou jemne potriasť, alebo film z cievky jednoducho vybrať a skúsiť to znova.

Je rozumné si dať z rúk dole smart hodinky, ktoré by sa mohli počas navíjania filmu vo fotorukáve rozsvietiť. Zbytočne by tak film mohol byť osvetlený a znehodnotený.

Predopláchnutie

Po navinutí filmu na cievku vývojnice nechám film 1 minútu vo vodnom kúpeli pri teplote 20°C. Hoci tento krok nie je nutne povinný, mnoho diskusií naznačuje, že vodný kúpeľ predpripraví fotoemulziu na vyvolanie a zároveň odstráni časť antihalačnej vrstvy, čím sa celý proces vyvolávania filmu uľahčí.

Vyvolávanie

Po predopláchnutí filmu vo vodnom kúpeli je čas na vyvolávanie čiernobieleho filmu vo vývojke. Vodu, ktorú som použil na predopláchnutie, z vývojnice vylejem a nalejem pripravenú vývojku.

Na to, aby vývojka film správne vyvolala, je nutné ju agitovať. Cieľom je udržať roztok v pravidelnom pohybe, čo zabezpečí, že vývojka zostane na mieste stretu s filmom čerstvá a tak sa film vyvolá rovnomerne.

Spôsobov agitácie existuje veľa a je definovaný druhom vývojnice. Mne sa osvedčilo agitovať celou vývojnicou s filmom, a to hneď po naliatí vývojky prvú minútu a potom každú ďalšiu minútu prvých desať sekúnd. Skúšal som agitovať aj prvých 5 sekúnd každých 30 sekúnd, no nepodarilo sa mi zaznamenať nejaký rozdiel.

Takže, keď naleješ vývojku do vývojnice, spusti stopky a začni agitáciu. Po prvej agitácii vývojnicou jemne klepni o stôl, aby sa od filmu odlepili vzduchové bubliny, a potom pokračuj v agitácii v pravidelných intervaloch.

Prerušovanie

Po uplynutí potrebného času na vyvolávanie, potrebujeme proces vyvolávania zastaviť — prerušiť, a existujú dva spôsoby, ako to urobiť. Prvým spôsobom je použitie prerušovača a druhý spôsob je použitie vody.

Hoci osobne prerušovač pri vyvolávaní filmu veľmi nepoužívam, jeho hlavnou výhodou je úplná neutralizácia vývojky, ktorá na filme a vo vývojnici zostala, čo taktiež zvyšuje životnosť ustalovača – ustalovač sa menej namáha a tým sa dlhší čas udrží jeho plná účinnosť.

Ak sa rozhodneš použiť prerušovač, vývojku po uplynutí vyvolávacieho času vylej a nalej do vývojnice prerušovač. Potom, podobne ako počas vyvolávania, vývojnicu agituj v intervaloch daných druhom prerušovača. Ak sa rozhodneš prerušiť vyvolávací proces vodou, nalej do vývojnice vodu a agituj po dobu 2 minút.

Ustaľovanie

Po prerušení vyvolávania nasleduje ustaľovanie. Ustaľovač má schopnosť zbaviť film neexponovaných halogenidov striebra a premeniť ho na priehľadný negatív. Z tohto dôvodu ho vnímam ako veľmi dôležitý krok, ktorý si vyžaduje správne množstvo času.

Agitácia, podobne ako pri vyvolávaní, môže byť v pravidelných intervaloch, prvú minútu a potom každú minútu počas prvých 10 sekúnd.

Záverečné pranie negatívu

Hoci je film vyvolaný, proces ešte nie je hotový. Predtým ako môžeme nechať negatív vyschnúť, je potrebné zabezpečiť dôkladné a úplné vypranie negatívu, aby sme odstránili zvyšky použitej fotochémie a zabezpečili tak čistý negatív. Podľa možností je najlepšie vypláchnuť film pod tečúcou vodou, ktorú je potrebné nechať prúdiť cez vývojnicu počas 10 až 15 minút.

Teplota vody, ktorá prechádza vývojnicou, nemusí nutne byť 20°C, ale je dôležité udržiavať ju približne na tejto úrovni. V prípade výrazných tepelných rozdielov môže dochádzať k tzv. druhotnému zväčšeniu zrna, čo má negatívny vplyv na tvoje fotografie.

Pranie filmu pod tečúcou vodou často znamená vysokú spotrebu vody. Preto je jednou z osvedčených metód prania filmu tzv. Ilford metóda. Táto metóda bola navrhnutá s cieľom minimalizovať spotrebu vody a zároveň znížiť množstvo sirnatanu na fotoemulzii na hodnotu nižšiu ako 1,4µg/m². Tým sa zabezpečí, že negatívy budú dobre vypraté a vhodné pre archiváciu.

Pri praní filmu je tiež dôležité používať vodu s čo najnižším obsahom vápnika a iných minerálov. Vhodným pomocníkom môže byť destilovaná voda, ktorá nielen prispieva k lepšiemu výsledku prania, ale hlavne minimalizuje riziko nežiaducich zvyškov na povrchu negatív, ako sú zaschnuté biele kvapky na negatívoch.

Sušenie negatívu

Po dôkladnom vypratí nasleduje sušenie. Negatív by mal byť sušený na mieste, kde je čo najmenej prachu, pretože mokrý negatív a jeho emulzia pôsobia ako mucholapka – prach a iné nečistoty sa naň ľahko nalepia. Skvelým miestom môže byť kúpeľňa – sprchovací kút. Ak navyše necháme v sprche odtiecť vodu, množstvo prachu v miestnosti sa zníži.

Sušenie negatívu čiastočne urýchľuje zmáčadlo, ktoré pomáha rýchlejšiemu stekaniu vody z negatívu a zabezpečuje rovnomerné rozloženie vody na povrchu negatívu. Týmto spôsobom negatív schne rovnomerne a znižuje množstvo škvŕn po kvapkách vody.

Keďže niektoré negatívy sa zvyknú pri sušení krútiť, veľkou pomocou mi sú štipce, ktorými negatívy na konci zaťažím. Týmto spôsobom negatívy zostávajú vystreté počas celého sušenia.

Záver

Vyvolávanie čiernobieleho filmu doma je skutočne uspokojujúcou skúsenosťou. S dôkladnou prípravou sa dajú dosiahnuť kvalitné výsledky, ktoré ti prinesú skutočnú radosť.

Nezabudni však, že každý film a vývojka môžu mať svoje vlastné charakteristické vlastnosti, takže sa neboj experimentovať a hľadať svoj štýl a techniku. S trochou trpezlivosti a cviku dosiahneš výsledky, na ktoré budeš skutočne hrdý a premeníš svoje čiernobiele fotografie na skutočné umelecké diela.

Diskusia

2 komentáre

Super clanok (ako vzdy) len v hore v popise mas napisane:

Vývojka Adox Rodinal (v pomere 1:50)
Vývolávanie 5:30 min. pri 20°C

Cas je ale pre 1:25, prosim uprav pomer alebo cas, takto je to matuce a niekto by kvoli tomu mohol mat nevyvolany film (aj ked potom pises ze si to clovek ma najst v tabulke ale i tak :))

(osobne som medzi 1:25 a 1:50 nevidel roziel, tak kvoli setreniu vyvojky (nie casu) pouzivam 1:50)

Vďaka, Peťo, že si si to všimol. 🙂

Rozdiel medzi riedeniami som aj ja určitú dobu riešil a výsledok som si všimol vo výsledných negatívoch. Z mojho testovania som zistil, že pomer 1:50 je skvelý na dosiahnutie celkovo vyrovnaných tónov, kde sa vo výškach aj tieňoch zachováva množstvo detailov. Je ideálny pre fotografie, ktoré sú fotené za intenzívneho svetla, napríklad v lete, alebo v ateliéri s bleskom.

Naopak, pomer 1:25 sa mi zdal trochu „agresívnejší“ a dodával kontrast tam, kde je to potrebné – výšky sú vo výsledku plochšie než tiene. Preto je ideálny pre fotografie s nižším kontrastom, napríklad počas zamračených dní, keď je svetlo mäkšie.

Bolo by dobré spísať to do samostatného článku spolu s fotkami pre lepšie porovnanie, a zahrnúť aj ďalšie pomery, ako napríklad 1:100 (stand development) a pod. Poznačím si to. 🙂

Pridaj komentár

Tento formulár je chránený službou hCaptcha a vzťahujú sa naň Zásady ochrany osobných údajov .